Harm Renkema  spreker, coach & trainer

In verbondenheid zaaien, gezamenlijk groeien om als mens tot bloei te komen en vrucht te dragen

Luisteren 

Coach

Ontmoeting en dialoog. Luisteren en spreken, ontdekken wat je ten diepste beweegt. Samen mogelijkheden verkennen, nieuwe wegen bewandelen en aanwezige krachten verdiepen en versterken.  

Spreken 

Spreker

Als spreker vind ik het belangrijk om mensen te raken, te bemoedigen en uit te dagen! Dit doe ik op een open en eerlijke manier. Eenvoudige diepgang en kwetsbare humor vind ik hierbij belangrijk. Het is mijn gebed dat mijn woorden het hart van mensen aanspreekt. Dat mijn 'verhaal' niet alleen gehoord wordt maar aanzet tot daden!
Lees verder

Bewegen

Trainer

Samen in beweging komen, van elkaar leren en oefenen in een inspirerende omgeving.
Lees verder

content image
content image
content image

Just in time!

05-10-2017

Frodo: You're late! 
Gandalf: A wizard is never late! Frodo Baggins.  
Nor is he early, he arrives precisely when he means to.

filmfragment uit Lord of the Rings

Toen ik dit filmfragment voor het eerst zag was ik direct onder de indruk van de diepte en de wijsheid van Gandalf zijn woorden. Een tovenaar is nooit te laat, nooit te vroeg maar hij arriveert precies op het moment dat hij dat wil! Oftewel hij is precies op tijd, 'just in time!' 

Als kind en jong volwassene heb ik vaak het gevoel gehad dat ik altijd net te laat ergens aan begon. Op het moment dat ik iets leuk begon te vinden was het eigenlijk alweer bijna uit de mode. Op het moment dat ik ergens op een feestje kwam begonnen de eerste gasten alweer te vertrekken. Tegen de tijd dat ik met mijn zak met knikkers het schoolplein op kwam, was de knikkerperiode alweer voorbij. Op één of andere manier kwam ik eigenlijk vaak net te laat. Dit had tot gevolg dat ik later een soort tegenreactie ontwikkelde. Ik was altijd veel te vroeg ergens aanwezig. Stond een kwartier te vroeg bij de bushalte en als ik naar de bioscoop of een concert ging dan reserveerde ik op tijd een kaart om vervolgens in een bijna lege zaal te zitten. Maar goed, ik had in ieder geval een kaartje weten te bemachtigen en ik was zeker niet te laat.

Dus was ik vaak net te laat of veel te vroeg. Vandaar dat deze uitspraak van Gandalf mij zo aansprak. Dit is waar ik naar verlang, ik verlang ernaar om precies op het juiste moment, de juiste persoon op de juiste plek te zijn! Dit lijkt me echt geweldig! Niet te vroeg en zeker niet te laat. Geen haast of onrust maar volop zijn waar je bent! Dit lijkt me super relaxed! Maar kan dit eigenlijk wel? Zijn er mensen die zo ontspannen in het leven staan? 

Ik geloof dat Jezus Christus de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment was en is! Toen Hij 2000 jaren geleden naar de wereld kwam was Hij 'just in time'! Toen Hij zijn leven vanuit liefde voor ons gaf was Hij de juiste persoon op de juiste plaats. Zijn komst in onze tijdelijke wereld was een kruispunt waarop zowel de geschiedenis als de toekomst van de mensheid voor eens en altijd is veranderd. Door ons geloof in Hem en door Zijn Geest in ons kunnen ook wij 'just in time' zijn. De eeuwigheid is doorgebroken in onze tijdelijkheid! In ons aardse leven ontkiemt het hemelse! En ik vertrouw er op dat als Hij terugkomt naar deze wereld dan is Hij opnieuw 'just in time'. Niet te vroeg, niet te laat maar precies op het goede moment. 

Durf te geloven dat wij allemaal geroepen zijn om de juiste persoon, op de juiste plek te zijn. Durf te geloven dat God nu door jou heen werkt, niet gisteren, niet morgen, maar nu, vandaag, op dit ogenblik! Hoe Hij dat doet? Hoe Hij dat in jouw leven wil doen? Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de eerst volgende Zwerftocht voor mannen van Salvation4Men.

Lees verder

Spreekbeurten

21-06-2017

5 tot en met 12 augustus 2017 op dinsdag en vrijdagochtend spreken op Camping "Beloofde Land"  te Voorthuizen. 

10 augustus tijdens Zwerftocht op Camping "Beloofde Land" te Voorthuizen.

3 september Protestante Kerk Rottevalle aanvang 10.00 uur

1 oktober Zendings- en Evangelisatiedienst Protestantse Kerk Burgum 

Lees verder

"Diep van binnen voelen we het, een echt zelf, door God gegeven, dat verlangt om in alle vrijheid te lopen, om de ongerepte paden van ons leven en onze wereld te verkennen."

Soul Runner (vrij vertaald)

Is er meer ‘jij’ dan dan het oog kan zien?
Zou het kunnen zijn dat je meer bent dan je gewone alledaagse jij?
Meer ontspannen, meer bezield?
Een dieper zelf, dat jou toeroept om een andere weg te bewandelen?

We hebben allemaal een idee van wie we moeten zijn, nietwaar?
Het is gevormd door de verwachtingen van andere mensen en onze eigen onzekerheid.
Wij verlangen er naar om iemand te zijn, meestal iemand anders…
En uiteindelijk gedragen we ons vanuit onze ego, ons onechte gevoel van onszelf.

Maar wat als je niet hoeft te bewijzen dat je echt iemand bent?
Omdat je allang echt iemand was?
Wat als je meer bent dan het oog kan zien?

Diep van binnen voelen we het, een echt zelf, door God gegeven, dat verlangt om in alle vrijheid te lopen, om de ongerepte paden van ons leven en onze wereld te verkennen.

Wanneer was de laatste keer dat je jezelf ontmoette?

Herinner jij je toen je de zonsondergang zag en je ziel het uitriep?
Toen je creatief durfde te zijn en je iets hebt gecreëerd dat helemaal onvergelijkbaar jij was?
Toen je moedig genoeg was om iets anders te proberen!

We weten allemaal wie we zouden moeten zijn, maar hoe zit het met de herinnering wie we werkelijk zijn?

Brian Draper

Just in time!

05-10-2017

Frodo: You're late! 
Gandalf: A wizard is never late! Frodo Baggins.  
Nor is he early, he arrives precisely when he means to.

filmfragment uit Lord of the Rings

Toen ik dit filmfragment voor het eerst zag was ik direct onder de indruk van de diepte en de wijsheid van Gandalf zijn woorden. Een tovenaar is nooit te laat, nooit te vroeg maar hij arriveert precies op het moment dat hij dat wil! Oftewel hij is precies op tijd, 'just in time!' 

Als kind en jong volwassene heb ik vaak het gevoel gehad dat ik altijd net te laat ergens aan begon. Op het moment dat ik iets leuk begon te vinden was het eigenlijk alweer bijna uit de mode. Op het moment dat ik ergens op een feestje kwam begonnen de eerste gasten alweer te vertrekken. Tegen de tijd dat ik met mijn zak met knikkers het schoolplein op kwam, was de knikkerperiode alweer voorbij. Op één of andere manier kwam ik eigenlijk vaak net te laat. Dit had tot gevolg dat ik later een soort tegenreactie ontwikkelde. Ik was altijd veel te vroeg ergens aanwezig. Stond een kwartier te vroeg bij de bushalte en als ik naar de bioscoop of een concert ging dan reserveerde ik op tijd een kaart om vervolgens in een bijna lege zaal te zitten. Maar goed, ik had in ieder geval een kaartje weten te bemachtigen en ik was zeker niet te laat.

Dus was ik vaak net te laat of veel te vroeg. Vandaar dat deze uitspraak van Gandalf mij zo aansprak. Dit is waar ik naar verlang, ik verlang ernaar om precies op het juiste moment, de juiste persoon op de juiste plek te zijn! Dit lijkt me echt geweldig! Niet te vroeg en zeker niet te laat. Geen haast of onrust maar volop zijn waar je bent! Dit lijkt me super relaxed! Maar kan dit eigenlijk wel? Zijn er mensen die zo ontspannen in het leven staan? 

Ik geloof dat Jezus Christus de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment was en is! Toen Hij 2000 jaren geleden naar de wereld kwam was Hij 'just in time'! Toen Hij zijn leven vanuit liefde voor ons gaf was Hij de juiste persoon op de juiste plaats. Zijn komst in onze tijdelijke wereld was een kruispunt waarop zowel de geschiedenis als de toekomst van de mensheid voor eens en altijd is veranderd. Door ons geloof in Hem en door Zijn Geest in ons kunnen ook wij 'just in time' zijn. De eeuwigheid is doorgebroken in onze tijdelijkheid! In ons aardse leven ontkiemt het hemelse! En ik vertrouw er op dat als Hij terugkomt naar deze wereld dan is Hij opnieuw 'just in time'. Niet te vroeg, niet te laat maar precies op het goede moment. 

Durf te geloven dat wij allemaal geroepen zijn om de juiste persoon, op de juiste plek te zijn. Durf te geloven dat God nu door jou heen werkt, niet gisteren, niet morgen, maar nu, vandaag, op dit ogenblik! Hoe Hij dat doet? Hoe Hij dat in jouw leven wil doen? Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de eerst volgende Zwerftocht voor mannen van Salvation4Men.

Lees verder

Vakantietijd, oase of woestijn?

12-08-2017

De afgelopen week heb ik twee keer een studieochtend verzorgd op Camping Beloofde Land in Voorthuizen. De thema's waren Oase-tijd en Woestijn-strijd. Wat kunnen we ervaren en ontdekken tijdens onze oase momenten en wat valt er te leren tijdens ons strijden in de woestijn? Het beeld van pelgrims die onderweg zijn door het leven is een beeld dat mij al jaren sterk aanspreekt. Pelgrims onderweg door het leven, reizigers die door woestijnen trekken en God zij dank zo nu en dan oases tegenkomen. 

Een oase is voor mij een plek, een moment, een ontmoeting waarbij je even mag ervaren dat het leven goed is. Tijdens een oase moment kom je op adem, vind je rust en mag je als het ware recreëren in de pure zin van het woord. Want na een oase periode ben je weer herschapen.

Waar vind ik deze oases?

In de stille momenten terwijl ik God ontmoet in Zijn woord, op de onverwacht mooie momenten dat ik Hem zie in zijn schepping en in de ontroerende momenten waarbij ik een ander echt mag ontmoeten. 

Een woestijn is een situatie waarin je zelfs ogenschijnlijk hele dagelijkse zaken moet missen. Er zijn natuurlijk letterlijke en figuurlijke woestijnen. In de letterlijke woestijn is er schaarste aan drinken, voeding en schaduw. Ik ben zelf nooit in een echte woestijn geweest maar tijdens een Fit2Serve weekend in de bergen van Kreta heb ik wel enigzins kunnen ervaren wat dorst en uitdroging met je doen. Na een intensieve hike van een flink aantal uren door een nauwe en indrukwekkende kloof kwamen we behoorlijk dorstig en oververhit aan bij een klein strandje. Hier konden we onze watervoorraad aanvullen en even bijkomen in de schaduw van een paar bomen. Na deze welkome pauze gingen we verder. Ik had mijn waterzak van 2,5 liter gevuld. Na een klein uur wandelen in de volle zon probeerde ik nog wat water te drinken maar op een of andere manier werkte mijn drinksysteem niet meer. Ik was in de veronderstelling dat het slangetje geknikt was. Terwijl ik mijn rugzak op de grond zet en het slangetje controleer ontdek ik dat ik binnen een uur maar liefst 2,5 liter water gedronken heb... en nog had ik dorst. Op dat moment besefte ik hoezeer je in een woestijn naar water kunt verlangen. Het uur na deze ontdekking was voor mij een ware beproeving. Ik had dorst, liep in de volle zon bij een temperatuur van ruim 30 graden en had voorlopig geen water. Dit was zeker geen plezierige ervaring. Maar dit was zeker wel een leerzame ervaring. Begrippen als dorst en verlangen naar water waren ineens bijzonder realistisch. Om de moed er enigzins in te houden heb ik minstens een half uur lang "als een hert dat verlangt naar water" geneuried...

In de afgelopen weken heb ik genoten van mijn vakantie. Riemke en ik zijn een kleine twee weken in de wildernis van Schotland geweest. We hebben de West Highland Way gelopen, uiteindelijk zo'n 170 km. Zo'n tocht is ook een soort woestijnperiode. Een hele natte woestijnperiode wel te verstaan! Regelmatig vroeg ik me tijdens deze tocht af waarom een mens ervoor kiest om zo'n eind te gaan lopen met een zware rugzak op de rug. Waarom kiest een mens vrijwillig voor zo'n situatie? Is dit wel de juiste manier om je vakantie te vieren? Kom ik hierdoor wel tot rust. Al deze vragen werden 's avonds ruimschoots beantwoord als wij ons tentje ergens op een afgelegen plek hadden opgezet en bij een knapperend vuurtje genoten van de stilte en de ongekend mooie schoonheid van de Schotse Hooglanden. Overdag kon ik mezelf soms heel zielig vinden als we uren lang in de spoelende regen liepen. Wat kon ik soms balen van deze natte woestijn ervaring. De wind, de regen en de kou maakt dat je uiteindelijk alleen nog maar met jezelf bezig bent en je steeds meer terugtrekt diep verscholen in je regenponcho. Maar als dan na uren zwoegen ineens de zon doorbreekt en je natte kleren kunnen drogen is daar de zonnige variant van de oase! Wat een heerlijkheid!

Gek genoeg hebben deze 'woestijnperioden' mij geholpen oog te krijgen voor deze eenvoudige rijkdom en dit simpele geluk! De dorst op Kreta hielp mij om de rijkdom van water te herwaarderen en dankzij het natte onstuimige weer in de bergen van Schotland heb ik ervaren dat ik ook kan genieten van een paar minuten zon! 

Vandaag vroeg ik mij af wat de bedoeling van een vakantie is. Is het de bedoeling om te recreën in een oase of is het juist goed om af te zien en te zwoegen in onze zelfgekozen woestijnen? Mijn conclusie is: beide! Soms is het goed om op adem te komen en met een boeiend boek en een goed glas wijn te genieten van de welverdiende rust en soms is het heerlijk om dagen achter elkaar te zwoegen zodat je uiteindelijk weer voluit kunt genieten van een paar slokken water of een kwartiertje zon! 

Lees verder