Harm Renkema  spreker & trainer

In verbondenheid zaaien, gezamenlijk groeien om als mens tot bloei te komen en vrucht te dragen

Spreekbeurten, workshops en trainingen

Thema's 

* Gods beloften - Ik vind het geweldig om te mogen spreken over Gods beloften en over het rijke en hoopvolle perspectief dat een leven in relatie met Jezus biedt. Gods toekomst kleurt ons heden en verleden! 

* Man-zijn - ik vind het waardevol en belangrijk om met mannen te spreken over man-zijn. Wie ben je als zoon, vader, broer en vriend? 

* Gezin, opvoeding en relaties. Mens-zijn ben je nooit alleen. We worden geboren vanuit een relatie, we leven in relaties en zijn als mens door en door gericht op de ander! 

* Toekomstgericht - samen ontdekken wat God nu al aan het doen is in onze levens en hoe wij in het hier en nu een volgeling van Jezus kunnen zijn. Jesaja 43 vers 18 en 19: "Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het  - heb je het nog niet gemerkt?" 

* Beweging en bewogenheid - hoe bewogenheid van ons hart ons hele lijf en leven in beweging zet! 

* In overleg geef ik een spreekbeurt/lezing over een onderwerp naar keuze. 

Waar spreek ik? 

In de afgelopen jaren heb ik gesproken bij verschillende gelegenheden.

Mannen-avonden (Kampvuuravonden, Noordermannen)

Thema-bijeenkomsten (Camping Het Beloofde Land Voorthuizen) 

Tijdens Karakterweekenden, Zwerftochten en retraites (4e Musketier, Salvation4Men) 

Als spreker tijdens kerkdiensten 

Gods toekomst kleurt ons heden en verleden! 

Workshops, trainingen en andere activiteiten

In overleg verzorg ik workshops en trainingen op het gebied van coaching, communicatie, talentontwikkeling en andere thema's op het gebied van pastoraat en coaching. 

 

content image

Spreekbeurten  2019/2020

8 september  CLC  Leeuwarden  

20  september  Noordermannen NijBeets 

11 oktober Noordermannen Nijega

13 oktober  PKN  Makkum 

16 november  Zwerftocht Salvation4Men 

28 februari Noordermannen Oldekerk

3 april  Noordermannen Veenklooster